Trollhätte Kanotklubb

Bli medlem
Home » Bli medlem

Så här blir du medlem

För att bli medlem i TKK betalar man in medlemsavgiften till kanotklubbens bankgiro.

Avgiften gäller från 1:a April, praxis är dock att nytt medlemskap från september ger halv avgift.

Som medlem får man låna kanoter under den verksamhet som drivs av klubben, t.ex. ledarledd träning på klubben, klubbturer och badhus-paddling.

Vill man ha tillgång till klubbens kanoter för att paddla iväg på egen hand kan man betala en träningsavgift som ger en möjlighet att låna kanot. Dessutom måste en  kanothusnyckel mot depositionsavgift lösas ut. Då får man paddla de tider som passar en själv men bara kortare turer från kanothuset och med de kanoter som är avsedda för ändamålet. Träningsavgiften är personlig och man måste visa att man behärskar grunderna i kanotpaddling och materialkännedom, se regler för lån av kanot nedan. Det är inte tillåtet att ta kanoten någon annanstans med t. ex. bil.


Har man egen kanot kan man hyra kanotplats i mån av tillgång och låna en kanothusnyckel mot depositionsavgift.

OBS! Se till att försäkra kanoten själv då detta inte ingår i kanotplatshyran

.

Bankgiro:  799-0609

Ange på inbetalningskortet

namn:

adress:

email: (om sådan finns)

telefonnummer:

Födelsedata (ÅÅMMDD-xxxx):

Typ av avgifter.

Vid inbetalning av familjeavgift var vänlig ange namn och födelsedata för samtliga.

Eller skicka denna information till christer.bodling@hotmail.com

Avgifter 2022

Medlemsavgift under 18: 200kr

Medlemsavgift senior: 250kr

Medlemsavgift familj: 300kr (samma postadress)


Träningsavgift för att ha rätt till kanot för enskild träning för vuxna: 700kr


Depositionsavgift nyckel: 500krKanotplats tävling K1: 600kr

Kanotplats turkajak K1: 700kr

OBS! Se till att försäkra kanoten själv då detta inte ingår i kanotplatshyran. 

Regler för lån av kanot.

Säkerhet är en förutsättning för klubbens verksamhet och det är därför viktigt att man som kanotist behärskar kanoten och känner till de förutsättningar som gäller på de vatten man paddlar. För att få paddla själv med klubbens kanoter krävs det därför ett "grönt kort" av någon i styrelsen eller av styrelsen utsedd ledare.

Det är också viktigt att vi alla känner ett ansvar och tar hand om klubbens kanoter på bästa sätt. Hjälps gärna åt att ta ut kanoterna från förrådet, särskilt de tunga långfärdskanoterna. Paddlarna är ömtåliga och man bör handskas försiktigt med dessa, de får ej användas för stöttning mot land, brygga eller något annat som kan ge skador.

Då klubben bedriver ledarledd verksamhet har denna företräde till klubbens kanoter.

Underhållet av kanoterna sker på ideell basis av klubbens medlemmar och det kan därför hända att det finns kanoter som inte är hela. Känner man att man själv kan hjälpa till så är det bara att höra av sig till ansvarig.

Privata kanoter och paddlar som ligger i “gamla” förrådet och i direkt anslutning till klubbhuset får givetvis inte användas av någon annan än ägaren själv (om inte ägaren givit sin tillåtelse).

När man använder kanoten ska detta skrivas upp i logglistan som hänger i entrén.

Skador på kanot eller paddel ska rapporteras till materialansvarig genom att skriva en lapp och lämna i lådan till höger i entrén.

Ansök om medlemskap